Hlavní stránka
>>> ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 <<<


- PRO DĚTI OD DVOU LET
- KAŽDODENNÍ VÝUKA ANGLIČTINY
- MONTESSORI POMŮCKY
- INDIVIDUÁLNÍ, RESPEKTUJÍCÍ A CITLIVÝ PŘÍSTUP
- KROUŽKY "NEJEN" PRO DĚTI
- MOŽNOST DOCHÁZET NA JAKÝKOLIV POČET DNÍ
- INDIVIDUÁLNÍ A VÍKENDOVÉ HLÍDANÍ
- PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Nová Montessori školička s respektujícím přístupem.

Naše motto: „Respektujeme individualitu každého dítěte, jeho individuální rozvoj, zájmy, způsob chápání, učení se.“

Pomocí Montessori pomůcek učíme děti samostatnosti, soustředění, trpělivosti, toleranci, respektu i spolupráci. Podporujeme vnitřní motivaci každého dítěte učit se novým věcem a být součástí kolektivu.
4.7. - 8.7. ZAVŘENO

11.7. - 15.7. Cesta do pravěku

18.7. - 22.7. Indiánské léto

25.7. - 29.7. Rytíři a princezny

1.8. - 5.8. Cesta kolem světa

8.8. - 12.8. Pohádkový týden

15.8. - 19.8. Máme rádi zvířata

22.8. - 26.8. Letní radovánky

29.8 - 2.9 ZAVŘENO

Pár slov o nás:
Základní pravidlo naši školky je respektovat a být respektován. Děti se učí naslouchat svému vnitřnímu řádu, zároveň získávají svobodu se volně pohybovat prostorem školky a volit si aktivity dle vlastní potřeby.

Naše zásady a cíle:
- poskytnout bezpečné a šťastné prostředí pro vaše děti
- nabídnout každému dítěti prostředí vybavené těmi nejlepšími výukovými materiály
- hledáme způsoby, jak pomoci dětem rozvíjet se a učit se s respektem k jejich osobnosti
- respektujeme individualitu každého dítěte a necháváme ho pracovat na své osobnosti podle svého vnitřního učitele
- nehodnotíme děti, ale učíme je, aby každé dítě umělo samo ocenit a dokončit svou práci
- podporujeme děti ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci


Co je MONTESSORI
MONTESSORI PEDAGOGIKA

Zakladatelkou a hlavní představitelkou byla italská lékařka Maria Montessori, která se zabývala problémy výchovy a vzdělávání dětí. Její práce není založena na teorii, ale spočívá v praktickém uskutečňování myšlenek. Dospěla k překvapivému zjištění - dítě se naučí chodit, mluvit, manipulovat s předměty skrze svou vlastní tvořivost, nikoli proto,
že ho to dospělí učí.
Na základě toho vypracovala tzv. metodu Montessori.

Metoda Montessori je metoda výchovy a vzdělávání dítěte, která vychází z dítěte samého. Je postavena na jeho vrozené potřebě poznávat svět kolem sebe, rozumět mu a pochopit jeho souvislosti. Pomocí speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí, podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Umožňuje mu využívat svůj potenciál, rozvíjet své schopnosti, učit se radostně a bez stresu. Učí dítě vážit si druhých, sebe sama a pečovat o své okolí.