Základní pravidlo naši školky je respektovat a být respektován. Děti se učí naslouchat svému vnitřnímu řádu, zároveň získávají svobodu se volně pohybovat prostorem školky a volit si aktivity dle vlastní potřeby.

Naše zásady a cíle

 

  • Poskytujeme bezpečné a šťastné prostředí pro vaše děti.
  • Nabízíme každému dítěti prostředí vybavené těmi nejlepšími výukovými materiály.
  • Hledáme způsoby, jak pomoci dětem rozvíjet se a učit se s respektem k jejich osobnosti.
  • Respektujeme individualitu každého dítěte a necháváme ho pracovat na své osobnosti podle svého vnitřního učitele.
  • Nehodnotíme děti, ale učíme je, aby každé dítě umělo samo ocenit a dokončit svou práci.
  • Podporujeme děti ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci. 

Náš tým

Učitel je osoba, která děti miluje a pomáhá jim. Zároveň určuje hranice a pomáhá dětem hranice pochopit a přijmout. Proto stále pracujeme na svém rozvoji, abychom byli co nejlepším příkladem dětem.

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook