Co Sluníčkov nabízí

      Pravidelná výuka anglického jazyka.      

      Nabízíme také noční a víkendové hlídání.      

      Dopolední zábavné kroužky každý den v ceně:      
pondělí - kroužek vaření
úterý - dětská jóga
středa - solná jeskyně
čtvrtek - výtvarný kroužek
pátek - hudební kroužek

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás na emailu info@remove-this.slunickov.eu nebo telefonu 774 182 165.

Níže naleznete orientační časový harmonogram denního režimu. Příležitostně vycházíme s dětmi mimo tento program např. do divadla, na výstavy, do zoo.
V těchto případech informujeme rodiče vždy s předstihem. 

Každý den od 9h do 13h jsou ve školce 2 průvodci.

Program naší školky
7:30 - 09:00
příchod dětí, volná činnost, využití montessori pomůcek
09:00 - 09:30
svačina
09:30 - 10:00
elipsa
10:00 - 10:45
denní kroužek
10:45 - 12:00
pobyt venku (dle počasí)
12:00 - 13:00
oběd, čištění zoubků, uspávání dětí
13:00 - 15:00
spinkání, odpočinek, klidové aktivity, odpolední svačinka
15:30 - 17:00
odpolední aktivity, výtvarné, hudební a pohybové bloky, pobyt venku,
využití montessori pomůcek

Montessori pedagogika

Zakladatelkou a hlavní představitelkou byla italská lékařka Maria Montessori, která se zabývala problémy výchovy a vzdělávání dětí. Její práce není založena na teorii, ale spočívá v praktickém uskutečňování myšlenek. Dospěla k překvapivému zjištění - dítě se naučí chodit, mluvit, manipulovat s předměty skrze svou vlastní tvořivost, nikoli proto, že ho to dospělí učí. Na základě toho vypracovala tzv. metodu Montessori. 

Metoda Montessori je metoda výchovy a vzdělávání dítěte, která vychází z dítěte samého. Je postavena na jeho vrozené potřebě poznávat svět kolem sebe, rozumět mu a pochopit jeho souvislosti. Pomocí speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí, podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Umožňuje mu využívat svůj potenciál, rozvíjet své schopnosti, učit se radostně a bez stresu. Učí dítě vážit si druhých, sebe sama a pečovat o své okolí. 

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook